top of page

PRIVACY POLICY

Politica de Confidentialitate

Generalitati

Regulamentul 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (General Data Protection Regulation, in prezentul document – GDPR, Regulament sau RGPD) a fost adoptat de Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene in 27 aprilie 2016, prevederile acestuia fiind direct aplicabile incepand cu data de 25 mai 2018. Acest Regulament abroga, in mod expres, Directiva 95/46/CE, inlocuind astfel si prevederile Legii nr. 677/2001 (in prezent, abrogate).

Regulamentul este direct aplicabil in toate statele membre, protejand drepturile tuturor persoanelorfizice aflate pe teritoriul Uniunii Europene. Din punct de vedere material, Regulamentul se aplica tuturor operatorilor care prelucreaza date cu caracter personal. Regulamentul nu se aplica prelucrarii datelor cu caracter personal care privesc persoane juridice si, in special, intreprinderi cu personalitate juridica, inclusiv numele si tipul de persoana juridica si datele de contact ale persoanei juridice.

Datele cu caracter personal sunt definite ca fiind orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (,,persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. Identitatea operatorului Avand in vedere articolul 4 punctul 7 din Regulament, care defineste notiunea de ,,operator” ca fiind persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, operatorul care prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul acestui website este A&G CUSTOMS , cu sediul in Municipiul Brasov , Strada TO BE DETERMINED,Judet Brașov , inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului j22/425/08.02.2022, avand CUI TO BE DETERMINED, reprezentata legal de TO BE DETERMINED, cu date de contact TO BE DETERMINED .

Colectarea datelor personale Care sunt datele cu caracter personal colectate Operatorul acestui website colecteaza, stocheaza si prelucreaza urmatoarele date personale ale / referitoare la dvs.: Nume, prenume Adresa de domiciliu si/sau de resedinta

Date de contact (precum e-mail, telefon, fax) IP Obtinerea Consimtamantului Generalitati Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal sa fie legala, GDPR prevede ca aceasta sa fie efectuata in baza unui motiv legitim, precum executarea sau incheierea unui contract, indeplinirea unei obligatii legale, sau in baza consimtamantului valabil exprimat de persoana vizata in prealabil. In acest din urma caz, operatorului i se impune obligatia de a putea demonstra faptul ca persoana in cauza si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea respectiva.

Consimtamantul exprimat sub imperiul Directivei 95/46/CE ramane valabil daca acesta indeplineste conditiile prevazute de GDPR. Acordarea consimtamantului trebuie sa fie realizata printr-o declaratie sau printr-o actiune neechivoca care sa constituie o manifestare liber exprimata, specifica, in cunostinta de cauza si clara a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. In cazul in care consimtamantul persoanei vizate este dat in contextul unei declaratii, in format electronic sau in scris, care se refera si la alte aspecte, cererea privind consimtamantul trebuie sa fie prezentata intr-o forma care o diferentiaza in mod clar de celelalte aspecte, putand fi realizata chiar si prin bifarea unei casute.

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal sa fie legala, GDPR prevede ca aceasta sa fie efectuata in baza unui motiv legitim, precum executarea sau incheierea unui contract, indeplinirea unei obligatii legale, sau in baza consimtamantului valabil exprimat de persoana vizata in prealabil. In acest din urma caz, operatorului i se impune obligatia de a putea demonstra faptul ca persoana in cauza si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea respectiva.

Consimtamantul exprimat sub imperiul Directivei 95/46/CE ramane valabil daca acesta indeplineste conditiile prevazute de GDPR.

bottom of page